Για την εταιρεία

Η εταιρεία DEHolding προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης για τη σωματική και ψυχική υγεία ενός ατόμου. Στο σημερινό κόσμο ένας επιτυχημένος άνθρωπος συνδυάζει την σωματική και ψυχική υγεία με την επιτυχία στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

 • Η DEHolding υλοποιεί έργα προκειμένου να κάνει έναν άνθρωπο επιτυχημένο σε όλους τους τομείς. Προϊόντα που δίνουν δυνατότητα εκμάθησης εκπαιδευτικών τεχνικών για την λειτουργία μιας επιτυχημένης επιχείρησης βοηθά να επιτευχθεί η οικονομική ανεξαρτησία, η προσωπική ανάπτυξη την δημιουργικότητα και καινοτόμες συσκευές ευεξίας προορίζονται για τη διατήρηση της υγείας.
 • Η αρχή λειτουργίας των συσκευών DeVita βασίζεται στις επιδράσεις της αδύναμης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, φυσική για το σώμα, δηλαδή, επιτυγχάνεται η πνευματική και σωματική αρμονία χωρίς εξωτερική παρέμβαση.Οι συσκευές DeVita είναι σχεδιασμένες για να προσφέρουν υγεία και αναζωογόνηση στον οργανισμό.
 • Η επίδραση της τεχνολογίας όπου συγκεκριμένες συχνότητες βοηθούν το ανθρώπινο σώμα και τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία του, είναι γνωστή από τις αρχές του ΧΧ αιώνα. Οι φυσικοί από όλο τον κόσμο εργάζονταν για τη βελτίωσή της. Σήμερα, οι συσκευές DeVita, που παράγονται στην Γερμανία, εφαρμόζουν και συμπληρώνουν την τεχνολογία αυτή για καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα της υγείας. Πρόκειται για ένα νέο προϊόν μοναδικό.
Πέντε πλεονεκτήματα των συσκευών DeVita:
 • Καθολικότητα δράσης -
  διατηρεί τα υψηλά επίπεδα
  υγείας και αναζωογονεί τα
  συστήματα του οργανισμού σε
  οποιαδήποτε ηλικία και σε
  οποιαδήποτε περιβάλλον.
 • Αποτελεσματικότητα –
  πάνω από 85%
 • Ασφάλεια – πρακτικά
  δεν υπάρχουν αντενδείξεις
 • Φορητότητα –
  πάντα στο χέρι
 • Η απλότητα της χρήσης –
  Εύκολο να ρυθμιστεί εκ νέου
  για να λύσει νέα προβλήματα
Η αποστολή της εταιρείας:

Θεραπεία και ανάπτυξη του ανθρώπου με τη βοήθεια των καινοτόμων τεχνολογιών σήμερα - κάνουμε τον κόσμο καλύτερο αύριο.

Αξίες της εταιρείας:
 • Εμπιστοσύνη
 • Υγεία
 • Ανάπτυξη
 • Αξιοπιστία
 • Συστηματικότητα
 • Ευεξία
 • Ομαδική Εργασία
 • Καινοτομία
Мы признаны в следующих организациях:
 • AEB

  Association of European Businesses (AEB) – διεθνής οργανισμός που συγκεντρώνει πάνω από 600 εταιρείες από την Ε.Ε., τη Ρωσία και άλλες χώρες. Η ΑΕΒ περιλαμβάνει μεγάλες επιχειρήσεις όπως η Michelin, η Mercedes-Benz, η Procter&Gamble, Raiffeisenbank, Volvo, Nike, LeroyMerlin κ.λπ.

 • РАГГ

  Российская Ассоциация геронтологов и гериатров (РАГГ) – организация, которая занимается вопросами старения и долголетия, исследует инновационные технологии для поддержания активной жизни и поддерживает организации, занимающиеся оздоровлением нации. РАГГ имеет престижный статус в списке научных организаций РФ.

 • МОНИКИ

  Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) – уникальный многопрофильный научно-лечебно­учебный комплекс. В его штат входят заслуженные профессора и доктора наук, специалисты в области науки и исследований. Основное научное направление МОНИКИ – разработка инновационных способов диагностики и лечения различных заболеваний.

 • АМТН

  Академия медико-технических наук (АМТН) – объединение крупных учёных и специалистов в области медико-технических наук, образования, систем оздоровления и профилактики, медицинской промышленности, а также видных государственных и общественных деятелей, изобретателей, разработчиков и производителей медицинской техники. АМТН занимается инновационными разработками в сфере оздоровления.

 • SGS

  Η εταιρεία SGS – - ο παγκόσμιος ηγέτης στην επιθεώρηση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση. SGS αναγνωρίζεται ως το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την ποιότητα και την επαγγελματική δεοντολογία. Η πιστοποίησης της SGS αποδεικνύει ότι τα προϊόντα, οι επιχειρηματικές διαδικασίες, τα συστήματα και οι υπηρεσίες πληρούν όλες τις απαιτήσεις των εθνικών και διεθνών προτύπων.